Etusivulle Yhteystiedot Yritys Taimiluettelo

Viherympäristöliiton suosittelemat yleiset
TAIMIEN OSTOTURVAEHDOT

Näitä ehtoja noudattava puutarhamyymälä takaa istutettaville taimille varman kasvuunlähdön.
Mikäli kasvuunlähtö epäonnistuu oikeista istutus- ja hoitotoimenpiteistä huolimatta, myyjäliike antaa uuden taimen menehtyneen tilalle. Mikäli samaa lajiketta ei ole saatavilla, voi ostaja saada korvauksen jollakin toisella hyväksymällään samanhintaisella taimella.

Takuu koskee kaikkia monivuotisia taimia, joita on käsitelty myyjän antamien ohjeiden mukaisesti.
Kasvuunlähtötakuu on voimassa 45 vuorokautta toimituspäivästä. Tainta koskeva virheilmoitus on tehtävä ennen takuuajan päättymistä.

Takuu ei korvaa talven, tuhoeläinten, epäsuotuisan kasvupaikan tai muiden ulkopuolisten tekijöiden taimille aiheuttamia vahinkoja. Ostajan on säilytettävä ostokuitti ja taimen nimilappu.

Myyjällä ja/tai viljelijällä on oikeus suorittaa istutuskohteessa tarkastuskäynti tai vaatia, että taimi tuodaan takaisin tarkastusta varten. Taimea ei saa nostaa maasta ennen kuin olet saanut toimintaohjeet puutarhakauppiaaltasi.

Lisäksi voidaan sopia muista ehdoista ostajan ja myyjän välillä. Sopimus vahvistetaan allekirjoituksilla ja/tai puutarhamyymälän leimalla.


TAIMIEN OSTOTURVAEHTOIHIN LIITTYVÄT HOITO-OHJEET

Sivu päivitetty viimeksi 22.08.2006